Biography

I am a first-year Ph.D. candidate currently working at Multidisciplinary Artificial Reality Studio, School of Information Science and Technology, ShanghaiTech University, supervised by Prof. Jingyi Yu and Prof. Lan Xu .

Interests

 • Computer Vision
 • Computer Graphics
 • Artificial Intelligence
 • Education

 • BSc in Computer Science and Technology

  ShanghaiTech University
 • Publications

  [SIGGRAPH 2023] DreamFace: Progressive Generation of Animatable 3D Faces under Text Guidance

  Longwen Zhang, Qiwei Qiu, Hongyang Lin, Qixuan Zhang, Cheng Shi, Wei Yang, Ye Shi, Sibei Yang, Lan Xu, Jingyi Yu

  [SIGGRAPH 2023] HACK: Learning a Parametric Head and Neck Model for High-fidelity Animation

  Longwen Zhang, Zijun Zhao, Xinzhou Cong, Qixuan Zhang, Shuqi Gu, Yuchong Gao, Rui Zheng, Wei Yang, Lan Xu, Jingyi Yu

  [SIGGRAPH ASIA 2022] SCULPTOR: Skeleton-consistent face creation using a learned parametric generator

  Zesong Qiu, Yuwei Li, Dongming He, Qixuan Zhang, Longwen Zhang, Yinghao Zhang, Jingya Wang, Lan Xu, Xudong Wang, Yuyao Zhang, Jingyi Yu

  [SIGGRAPH ASIA 2022] Video-driven neural physically-based facial asset for production

  Longwen Zhang, Chuxiao Zeng, Qixuan Zhang, Hongyang Lin, Ruixiang Cao, Wei Yang, Lan Xu, Jingyi Yu

  [SIGGRAPH 2022] NIMBLE: a non-rigid hand model with bones and muscles

  Yuwei Li, Longwen Zhang, Zesong Qiu, Yingwenqi Jiang, Nianyi Li, Yuexin Ma, Yuyao Zhang, Lan Xu, Jingyi Yu

  [ICCV 2021] Neural Video Portrait Relighting in Real-time via Consistency Modeling

  Longwen Zhang, Qixuan Zhang, Minye Wu, Jingyi Yu, Lan Xu
  Contact